Horaire Eté 2018

Wärend dem Summercongé 2018 (Zäitspan 23.07.2018 – 05.09.2018) sinn eis Büroe vun 8:30 bis 11:30 op!

Bei enger Urgence w.e.g. a Mail schreiwen op support@solinf.lu


Pendant la période des congés d’été 2018 (Période: 23.07.2018 – 05.09.2018)  nos bureaux sont ouverts de 08:30 à 11:30!

En cas d’urgence veuillez envoyer un mail à support@solinf.lu


Während den Sommerferien 2018 (Zeitraum: 23.07.2018 – 05.09.2018) sind unsere Büros von 08:30 bis 11:30 geöffnet!

Im Notfall senden Sie bitte eine E-Mail an support@solinf.lu 


During the period of the summer holidays 2018 (Period: 23.07.2018 – 05.09.2018) our offices are open from 08:30am  til 11:30am!

In case of emergency please send an email to support@solinf.lu