Nei Client fir Gestion Autorisations SQL

Gemeng Habscht huet sech fir eise Programm « Gestion Autorisations-SQL » entscheet. Mir soe MERCI fir Vertrauen!

– Hellblo = Gestion Autorisations SQL
– Blo= Gestion Autorisations