Covid -19

Covid – 19

Am Kader vun der neier Reglementatioun, huet Solution Informatique folgend Schrëtt ënnerholl.
Eis Büroe sinn ZOU fir de Public!
All eis R.V. sinn oder ginn annuléiert bis viraussiichtlech den  31.03.2020!
De Büro selwer ass awer net all Stonn/Dag besat!
Eise Support gëtt iwwert E-Mail support@solinf.lu zu 100 % garantéiert!
Mir hoffen op äert Versteesdemech!

https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html


Covid – 19

Im Rahmen der neuen nationalen Bestimmungen, hat die Solution Informatique folgende Schritte unternommen.
Unsere Büros sind für die Öffentlichkeit geschlossen!
All Termine sind oder werden bis voraussichtlich den 31.03.2020 storniert!
Unter der Nummer 51 01 87-80 ist das Büro jedoch nicht jede Stunde / Tag besetzt!
Unser Support wird zu 100%, per E-Mail an support@solinf.lu, garantiert!
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!

https://meco.gouvernement.lu/de/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html


Covid – 19
Dans le cadre de la nouvelle réglementation nationale, la Solution Informatique a pris les mesures suivantes.
Nos bureaux sont FERMES pour le public!
Tous nos rendez-vous sont ou seront annulés, pour l’instant, jusqu’au 31/03/2020 !
Cependant, le bureau lui-même n’est pas occupé tous les heures/jours!
Notre support est garanti à 100% via email support@solinf.lu!
Nous comptons sur votre compréhension!

https://meco.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html


Covid – 19
As part of the new national regulations, Solution Informatique has taken the following steps.
Our offices are closed for the public!
All our appointments are or will be canceled presumably until the 31.03.2020!
However, the office is not occupied every hour/day!
Our Support is 100% guaranteed via email support@solinf.lu!
Thank you for your understanding!

https://meco.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html

Congé fin d'année 2021

Opgepasst – Zou / Enn des Joers Congé
Wëll mir eis ganz Informatiksinfrastrukture moderniséieren, sinn eis Büroe vum 20.12.2021 bis den 23.12.2021 mat, zou!
Eise wuelverdéngten « Enn des Joers » Congé ass vum 27.12.2021 bis de 04.01.2022.
Solution Informatique, wëscht Iech schei Chrëschtdeeg, a e gudde Rutsch an dat neit Joer 2022!
Beim Problemer w.e.g. einfach e Mail maachen op support.helpdesk@solution-informatique.lu


Attention – Bureaux fermés / Congé fin d’année
Suite d’une modernisation de notre infrastructure informatique, nos bureaux seront fermés exceptionnellement le 20.12.2021 jusqu’au 23.12.2021 inclus !
Notre congé annuel fin d’année, débutera le 27.12.2021 jusqu’au 04.01.2022.
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos collaborateurs et votre famille un joyeux
Noël et une bonne année 2022.
Support E-Mail : support.helpdesk@solution-informatique.lu


Achtung – Betrieb geschlossen / Jahresendurlaub
Aufgrund einer Modernisierung unserer IT-Infrastruktur werden unsere Büros vom 20.12.2021 bis einschließlich den 23.12.2021 ausnahmsweise geschlossen sein!
Unser Jahresurlaub zum Jahresende beginnt am 27.12.2021 bis zum 04.01.2022.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihrer Familie, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022.
Support E-Mail: support.helpdesk@solution-informatique.lu


Warning – Office closed / End of year leave
As a result of a IT infrastructure modernization, our offices will be exceptionally closed from the 20.12.2021 until the 23.12.2021!
Our annual leave at the end of the year, will begin on 27.12.2021 until 04.01.2022.
We wish you, your family and all your employees, a Merry Christmas and a Happy New Year 2022.
Support E-Mail : support.helpdesk@solution-informatique.lu