Solution Informatique ass am gaangen hire Support nei ze organiséieren, a kennt “leider” net méi laanscht en Ticket-System. Esou e System gëtt am Moment getest, a mir bieden eis Client’en, Feeler vun elo un op folgend Adress ze mailen:

support.helpdesk@solution-informatique.lu

Mär soe Merci fir Matschaffen a mattesten!