Update dispo ab dem : 21.12.2020

Bei den Taxen ass vun dann un Méiglechkeet do, fir op “Surface construite brute” an op “Surface habitable” Taxen ze berechnen. Selbstverständlech sinn des Valeuren an enger Demande ze saiséieren, wann se da gebraucht ginn!

Dei ganz Modifikatioune sinn och an de Module “Objets multiples” agefloss!

Weider Informatioune fann dir um Circulaire vum Ministère de l’Intérieur: N° 3779 vum 31.07.2020